UV-C - voedingsmiddelenindustrie

Bederf van grondstoffen en bakproducten

Micro-organismen spelen een nuttige rol bij de productie van bakkerijproducten (consistentie, de vorming van aroma's). Daarin tegen veroorzaken micro-organismen ook schade of zelfs bederf bij bakkerijproducten.

Bacteriën, gisten en schimmels zijn de belangrijkste oorzaak van dit bederf. Verontreiniging van bakkerijproducten treed meestal op na het bakproces in de volgende stappen; zoals koeling, in plakken snijden, het vervoer en de pack- veroudering.

Binnen deze productie en de opslag-keten van de bakkerijproducten zijn vaak besmette schimmelsporen aanwezig in de lucht. Het vaak extreem hoge niveau van verontreiniging van de lucht is te wijten aan de van nature hoge gehaltes aan spore van meel, oud brood blijft en vervuilde airconditioningssystemen.

Dit resulteert in een aanzienlijke verontreiniging van de bakkerijproducten met schimmelsporen tot gevolg. Die zich in zeer korte tijd vermenigvuldigingen tot paddenstoelen van schimmels. Dit alles gebeurt zonder weten van de klant in de keuken. Deze visuele tekenen van bederf worden begeleid door de muffe geur van schimmels.

Bakkerij
 
Daarom moeten extreem hoge eisen van luchtkwaliteit in acht worden genomen in de productie van gesneden brood en verpakte bakkerij producten. Schimmelkolonisatie van gesneden brood wordt voornamelijk veroorzaakt door sporen van de Aspergillus en Penicillium (rassen van schimmel). Aangezien deze sporen uitsluitend worden overgebracht door de lucht, wordt lucht desinfectie met behulp van innovatieve technologie van BÄRO zeer aanbevolen. Met name in de verwerking en verpakking kamers.

BÄRO desinfectie systemen op basis van UV-C - met name voor de productie van bakkerijproducten
7 voordelen voor uw succes:
  • De houdbaarheid van bakkerijproducten neemt sterk toe
  • Klachten worden daadwerkelijk verminderd
  • De versheid van de producten kunnen langer gegarandeerd worden
  • Hygiënische normen worden gewaarborgd
  • De producten blijven op constant gewicht en kleur
  • Opslag en logistieke kosten worden verlaagd
  • Kwaliteit van het gehele product wordt verhoogd


AirCoat Broodluchttunnel

Bij de productie van gebakken goederen treedt vooral besmetting op na het bakproces. Dit komt in hoge mate voor tijdens het koelen en verpakken van bijvoorbeeld gebak. Deze koeling is vaak meer dan transportband. De producten worden onbeschermd in aan de openlucht blootgesteld. Als de Transportband afgesloten wordt met BARO AirCoat beschermende ventilatie voor transportbanden zal deze vorm van besmetting niet meer optreden.

De lucht wordt gelijktijdig met gesteriliseerde VER voorzien, hierdoor is Luftkontamina-TIE uitgesloten. Het stofkanaalsysteem bestaat uit Airtex Bioactieve weefsel.

Broodluchttunnel
Lucht uit de omgevingsruimte hebben geen manier om het product te bereiken. Een ander voordeel is dat de warmte recht naar beneden wordt verwijderd, zodat condensatie wordt voorkomen.

De toegevoerde lucht is in de ventilatie-unit zo behandeld dat blootstelling aan micro-organismen in de lucht tot 99,9% gereduceerd wordt. Deze behandeling wordt uitgevoerd door filtering volgens VDI 6022 en een UV-C straling op een golflengte van 253,7 nm. Deze golflengte is het zelfde als van micro-organismen zoals schimmels, gisten, bacteriën. Met als gevolg dat deze gedood worden en virussen gedeactiveerd. De lucht wordt gelijktijdig met gesteriliseerde VER voorzien, hierdoor is Luftkontamina-TIE uitgesloten. Het stofkanaalsysteem bestaat uit Airtex Bioactieve weefsel.

Lucht uit de omgevingsruimte hebben geen manier om het product te bereiken. Een ander voordeel is dat de warmte recht naar beneden wordt verwijderd, zodat condensatie wordt voorkomen.

De toegevoerde lucht is in de ventilatie-unit zo behandeld dat blootstelling aan micro-organismen in de lucht tot 99,9% gereduceerd wordt. Deze behandeling wordt uitgevoerd door filtering volgens VDI 6022 en een UV-C straling op een golflengte van 253,7 nm.


Hilgenkamp Food Machinery BV
Hovenierlaan 6
7721KW Dalfsen

Seminars

Licht

Luchthygiene

Ventilation/ Air conditioning

Food industry
Wij maken gebruik van PDF bestanden om informatie te verstrekken. klik hier om Acrobat PDF reader te downloaden Logo  Adobe

Contact

Hilgenkamp Food Machinery BV
Hovenierlaan 6
7721KW Dalfsen

M + 31 6 23 87 13 81
T   +31 529 466 627
E info@hilgenkamp.nu